Dịch vụ làm lại báo cáo tài chính cuối năm

Dịch vụ làm báo cáo tài chính chuyên nghiệp – uy tín – giá rẻ

Làm lại báo cáo tài chính có bị phạt không ?

Một câu hỏi mà rất nhiều Kế toán viên thắc mắc : Doanh nghiệp đã nộp báo cáo tài chính năm trước, nay phát hiện sai sót vậy doanh nghiệp làm lại báo cáo tài chính và nộp lại cho cơ quan thuế có được không ? Doanh nghiệp có bị phạt không khi nộp lại báo cáo tài chính ?

lam-lai-bao-cao-tai-chinh-co-bi-phat-khong

Làm lại Báo cáo tài chính

Trả lời :

– Được phép làm lại Báo cáo tài chính và nộp lại

– Trường hợp Công ty tự phát hiện báo cáo tài chính sai sót làm thay đổi số liệu khai quyết toán thuế TNDN đã nộp cho Cơ quan thuế trước đây, và sai sót ảnh hưởng đến số thuế phải nộp thì phải lập hồ sơ kê khai bổ sung theo mẫu 01/KHBS ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài Chính .Nếu điều chỉnh làm tăng số thuế phải nộp thì phải đi nộp thuế và xử phạt về hành vi chậm nộp tiền thuế theo quy định tại Điều 106 Luật Quản lý thuế. Trường hợp báo cáo tài chính có sai sót nhưng không ảnh hưởng đến số thuế phải nộp, thì doanh nghiệp lập lại báo cáo tài chính cần điều chỉnh để nộp cho cơ quan thuế và bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán như hành vi chậm nộp báo cáo tài chính.

Làm lại Báo cáo tài chính : Hồ sơ khai thuế bổ sung được nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo, nhưng phải trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.