Dịch vụ dọn dẹp sổ sách kế toán

Dịch vụ dọn dẹp sổ sách kế toán là việc kế toán 247 sẽ rà soát, sắp xếp lại hóa đơn, chứng từ, hồ sơ khai thuế của doanh nghiệp trong nhiều năm, hạch toán lại các nghiệp vụ kế toán, thuế, sửa chữa các sai sót để sổ kế toán, báo cáo thuế chính xác đúng quy định của pháp luật.

Dịch vụ dọn dẹp sổ sách kế toán

Nội dung công việc chi tiết trong gói dịch vụ dọn dẹp sổ sách kế toán của kế toán 247 gồm có:

1- Khảo sát hồ sơ; báo giá dịch vụ; hai bên thống nhất nội dung công việc.
2- Nhận bàn giao hồ sơ từ khách hàng;
3- Hạch toán các nghiệp vụ dựa trên hóa đơn, chứng từ khách hàng cung cấp. Hoàn thiện hồ sơ kế toán, thuế: các quyết định, bảng kê đi kèm; hợp đồng lao động, bảng chấm công; bảng phân bổ khấu hao, quyết định cử đi công tác, ..
4- Cân đối lãi lỗ, tư vấn cho doanh nghiệp phương án tối ưu về thuế
5- Lập bộ báo cáo quyết toán các năm; tờ khai thuế bổ sung điều chỉnh;
6- In sổ kế toán, đóng chứng từ chuyển cho khách hàng;
7- Giải trình quyết toán thuế cùng khách hàng.

Các công việc khách hàng phải làm như sau:

1- Tập hợp đầy đủ hồ sơ giao cho kế toán 247;
2- Trao đổi, thống nhất số liệu báo cáo các năm với kế toán 247;
3- Ký đóng dấu hồ sơ;
4- Cùng kế toán 247 giải trình quyết toán thuế.

Hồ sơ khách hàng cần cung cấp gồm:

1- Hóa đơn+ hợp đồng/thanh lý/nghiệm thu.dự toán đầu ra đầu vào;
2- Sao kê tài khoản ngân hàng tiền gửi, tiền vay, khế ước vay nợ, hợp đồng tín dụng;
3- Hồ sơ nhân sự; thông báo đóng bảo hiểm xã hội, danh sách+ mức lương nhân viên đóng bảo hiểm.
4- Đăng ký kinh doanh trụ sở, chi nhánh, địa điểm kinh doanh lần đầu, các lần thay đổi; tờ khai thuế, báo cáo tài chính các năm; số dư sổ kế toán của năm trước liền kề cần dọn dẹp lại.

Doanh nghiệp nên sử dụng dịch vụ dọn dẹp sổ sách kế toán 1 năm 1 lần để kịp thời chỉnh sửa số liệu, giảm thiểu tiền truy thu, tiền phạt thuế. Vì hồ sơ để càng lâu, tiền truy thu, tiền phạt càng nhiều.

Khi có nhu cầu, khách hàng hãy liên hệ với chúng tôi,

DỊCH VỤ KẾ TOÁN 247
Website: dichvuketoan247.com;
Hotline/zalo/viber: 0988 864 779
Email: dichvuketoan247@atsvn.net