Chuyên mục: Dịch vụ quyết toán thuế

Dịch vụ dọn dẹp sổ sách kế toán

Dịch vụ dọn dẹp sổ sách kế toán là việc kế toán 247 sẽ rà soát, sắp xếp lại hóa đơn, chứng từ, hồ sơ khai thuế của doanh nghiệp trong nhiều năm, hạch toán …